Nieuws

20 actiepunten voor lokale besturen

HERW!N vertaalt haar memorandum met 13 beleidsvoorstellen naar 20 concrete actiepunten voor lokale besturen die samen met de sociale ondernemers werk willen maken van een lokaal sociaal circulair beleid.

Campagne highlights

 • Januari 2021

  HERW!N publiceert het pamflet: Recht op werk – 100.000 jobs in de sociale circulaire economie.

  Hiermee geven we de aftrap van onze campagne waarmee we iedereen die wil werken, ook een plaats willen kunnen bieden in de sociaal circulaire economie.

 • November 2021

  Vlaamse regering voorziet 1.000 extra jobs voor de sociale circulaire economie in het klimaatplan.

  Met de blik op 2030 gericht trekt de Vlaamse overheid de circulaire kaart. Extra jobs in de sociale economie moeten daar bij helpen.
  Nog 99.000 handen te gaan!

 • 1 mei 2023

  Onze campagne ‘De omgekeerde vacature’ wordt gelanceerd.

  Geen basisbaan of verplichte gemeenschapsdienst, wel volwaardig betaald en begeleid werk, daar pleiten we voor.

 • Juni 2023

  Het memorandum met 13 beleidsvoorstellen voor een sociale, circulaire maatschappij verschijnt.

  Naar aanloop van de verkiezingen in 2024 lanceren we 13 beleidsvoorstellen die moeten bijdragen tot een meer sociaal én circulair Vlaanderen.

Nieuws, acties en resultaten

1.000 extra jobs in de sociale economie redden mee het klimaat

Geplaatst op 10 november
1000 extra jobs en een focus op hergebruik in het klimaatplan. Dat kunnen we alleen toejuichen! De Kringwinkels, Foodsavers, fietspunten hebben al jaren hergebruik van goederen, materialen en producten als core-business. Dankzij sterk (cijfer)werk van onze beleidscollega's krijgen we nu extra handen voor meer hergebruik.

Wij zoeken: echt iedereen

Geplaatst op 20 februari
In de sociale economie staan 100.000 handen klaar om te helpen. Dankzij hen wordt jaarlijks 35.000 ton spullen hergebruikt, kan het onkruid zonder herbicide worden bestreden, zijn er fietspunten aan de grote stations, ... Wij vragen een verdubbeling van de bestaande 50.000 arbeidsplaatsen. Het kost eigenlijk niets: want elke persoon die aan de slag gaat in de sociale economie betekent een persoon minder die een toelage krijgt.

Een job in de sociale economie brengt op

Geplaatst op 12 januari
Onze kosten-baten analyse werd opgepikt door de redactie van sociaal.net. Op hun vraag schreef HERW!N collega Koen Vandekerckhove, onze economische adviseur, er een opiniestuk over. Je kan het volledige stuk hieronder lezen.

Vijf argumenten voor sociaal circulair ondernemen

Geplaatst op 07 februari
OPINIE | Eva Verraes - Een dolgedraaid economisch systeem sluit mensen uit en maakt ze langdurig ziek. In het tijdschrift Oikos geeft onze directeur Eva Verraes vijf argumenten waarom sociaal circulair ondernemen doet kantelen naar een sociaal rechtvaardige samenleving.

Investeer in echt werk, niet in bezigheidstherapie

Geplaatst op 07 mei
OPINIE | Eva Verraes, directeur HERW!N - Mensen willen werken. Mensen willen zinvol kunnen bijdragen aan de samenleving via een job. Dit geeft hen naast een inkomen ook zelfwaarde en status. Dit geldt voor ons allemaal. En dit geldt ook voor de groep van mensen die langer dan twee jaar werkzoekend zijn.

Start vanuit de persoon, niet vanuit een functieomschrijving.

Geplaatst op 31 mei
De Morgen interviewt Eva Verraes. - Een ‘basisbaan’? Een verdubbeling van de plaatsen in de sociale economie, van 50.000 naar 100.000 jobs, is volgens onze directeur Eva Verraes een betere investering in de werkzaamheidsgraad. ‘Start vanuit de persoon, niet vanuit een functieomschrijving.

De omgekeerde vacature

Geplaatst op 31 mei
Want iedereen heeft recht op werk! Naar aanleiding van de Dag van de Arbeid op 1 mei 2023 lanceert HERW!N de online campagne ‘De omgekeerde vacature’. Geen standaardvacature met hoge eisen en een lijst aan voorwaarden, maar een vacature op maat. Want in de sociale en circulaire sector krijgen we iedereen graag aan de slag.

Wat als we het contingent collectief maatwerk loslaten?

Geplaatst op 06 juli
Met deze eenvoudige vraag trokken we naar onze leden. Hoeveel jobs kunnen zij creëren? In welke activiteiten? Welke impact heeft dit voor hun organisatie en voor de maatschappij? En of ze grote toekomstplannen hebben bij het verdwijnen van het contingent. In heel korte tijd gaven 14 organisaties aan dat zij in totaal meer dan 1000 jobs kunnen creëren. Lees hieronder hun engagementen.

Sociale ondernemers inspireren circulair

Geplaatst op 17 mei
Innovatief modulair design, verhuren, delen of ruilen. Herstellen, hergebruiken, upcyclen en recyclen. De lijst van mogelijke circulaire businessmodellen waar onze leden al op inzetten is lang!

20 actiepunten voor lokale besturen

Geplaatst op 01 juli
HERW!N vertaalt haar memorandum met 13 beleidsvoorstellen naar 20 concrete actiepunten voor lokale besturen die samen met de sociale ondernemers werk willen maken van een lokaal sociaal circulair beleid.