1.000 extra jobs in de sociale economie redden mee het klimaat

1000 extra jobs en een focus op hergebruik in het klimaatplan. Dat kunnen we alleen toejuichen! De Kringwinkels, Foodsavers, fietspunten hebben al jaren hergebruik van goederen, materialen en producten als core-business. Dankzij sterk (cijfer)werk van onze beleidscollega's krijgen we nu extra handen voor meer hergebruik.
Terug naar het overzicht

Vlaams minister van Werk, Economie en Sociale Economie Hilde Crevits wil de CO2-uitstoot jaarlijks terugbrengen door ondermeer te investeren in 1.000 bijkomende jobs in de circulaire sociale economie, in eerste instantie in de kringwinkels. Met de extra jobs in het hergebruik, herstel of recyclage van goederen en materialen zal de CO2-uittoot op kruissnelheid jaarlijks met ruim 7.000 ton reduceren. Goed voor een geschatte CO2-reductie van 45.000 ton tegen 2030.

Circulaire, duurzame bedrijfsactiviteiten zoals de recyclage of het herstel van goederen kennen binnen de circulaire economie een grote impact op de CO2-reductie. Bovendien leveren dit soort groene activiteiten heel wat jobs op en zijn ze uitermate geschikt voor sociale tewerkstelling omwille van hun hoog arbeidsintensieve karakter. Investeren in het klimaat is dus een gouden kans voor onze sociale economie die we niet willen laten liggen. Daarom voorzien we in 1.000 extra sociale en circulaire jobs. Onderzoek wijst uit dat dit goed is voor 7.000 ton CO2- reductie per jaar. Dat komt overeen met de verwarming van meer dan 1.500 woningen in Vlaanderen.

Hilde Crevits - Vlaams minister van werk en sociale economie

De Kringwinkel, Foodsavers en Fietspunten

Momenteel zijn in de Kringwinkels in Vlaanderen ongeveer 5.800 mensen aan het werk. Minstens 65 % ervan zijn mensen die moeilijk of zelfs helemaal niet in het reguliere bedrijfsleven werk kunnen vinden. Omwille van hun arbeidsbeperking zoals bijvoorbeeld een fysieke handicap of mindere pyschosociale vaardigheden krijgen ze in kringwinkels of andere maatwerkbedrijven de kans om toch aan de slag te gaan op onze arbeidsmarkt. Het gaat dan over jobs die bestaan uit het inzamelen, herstellen, recycleren of herverdelen van goederen en materialen.

Jobs in de Kringwinkels zijn het meest bekende voorbeeld, maar het gaat ook over projecten als de Foodsavers,  de Fietspunten of sociale economie ondernemingen die bestanddelen uit Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) halen.

Er bestaat een brede wetenschappelijke consensus dat dit soort activiteiten waarbij goederen heringezet worden en dus niet op de afvalberg belanden, binnen de circulaire economie met voorsprong de grootste positieve impact hebben op het vlak van CO2-reductie. Op vraag van Vlaams minister van Werk, Economie, Sociale economie en Innovatie Hilde Crevits werd onderzocht wat de meerwaarde voor het klimaat is per extra tewerkstelling in de circulaire sociale economie.

Eén ton hergebruik = één ton CO2-reductie
Uit analyse van diverse rapportage- en monitoringcijfers blijkt dat elke job extra jaarlijks goed is voor een CO2-reductie van 7 ton. Dat is gelijk aan evenveel kg die een werknemer elk jaar een tweede leven kan geven.  Of simpel uitgedrukt: ongeveer 1 ton hergebruik stemt overeen met 1 ton CO2-reductie.

Minister Crevits legde daarom op de Vlaamse minsterraad het voorstel op tafel om te investeren in 1.000 extra tewerkstellingsplaatsen in de sociale circulaire economie, waarvan een groot deel voor de kringwinkels. Met 1.000  fulltime werknemers extra die elk minstens 7.000 ton per jaar aan goederen recycleren, kan er op kruissnelheid elk jaar minstens 7.000 ton aan CO2-uitstoot teruggebracht kan worden. Of de verwarming van meer dan 1500 woningen in Vlaanderen.  “Met extra jobs voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt reduceren we de CO2-uitstoot, een win-win voor ons klimaat en onze arbeidsmarkt”, aldus minister Crevits.

Andere nieuwsartikels

Wij zoeken: echt iedereen

Geplaatst op 20 februari
In de sociale economie staan 100.000 handen klaar om te helpen. Dankzij hen wordt jaarlijks 35.000 ton spullen hergebruikt, kan het onkruid zonder herbicide worden bestreden, zijn er fietspunten aan de grote stations, ... Wij vragen een verdubbeling van de bestaande 50.000 arbeidsplaatsen. Het kost eigenlijk niets: want elke persoon die aan de slag gaat in de sociale economie betekent een persoon minder die een toelage krijgt.

Een job in de sociale economie brengt op

Geplaatst op 12 januari
Onze kosten-baten analyse werd opgepikt door de redactie van sociaal.net. Op hun vraag schreef HERW!N collega Koen Vandekerckhove, onze economische adviseur, er een opiniestuk over. Je kan het volledige stuk hieronder lezen.