Investeer in echt werk, niet in bezigheidstherapie

OPINIE | Eva Verraes, directeur HERW!N - Mensen willen werken. Mensen willen zinvol kunnen bijdragen aan de samenleving via een job. Dit geeft hen naast een inkomen ook zelfwaarde en status. Dit geldt voor ons allemaal. En dit geldt ook voor de groep van mensen die langer dan twee jaar werkzoekend zijn.
Terug naar het overzicht

Die goesting om te werken merken we elke dag, in onze kringwinkels, bio-landbouwbedrijven, sociale restaurants, groenonderhoud, …

Duurzame tewerkstelling is het middel om er weer bij te horen

Voor alle betrokkenen is dit een overduidelijke win-win: werklozen worden in volwaardige tewerkstelling ingeschakeld. De latente en manifeste meerwaarde van een job – voor ieder van ons – is onomstreden.

Werk is een motor van re-integratie waarbij we denken aan groeiende zelfredzaamheid en zelfwaardering. Werk draagt bij tot een hogere levensstandaard, daling van de sociale kosten en versterkt de sociale cohesie. Naast het feit dat de (maatschappelijke) kost maar half zo groot is als zouden deze werklozen ‘voltijds werkloos’ gefinancierd worden.

Verplichte gemeenschapsdienst is geen oplossing

Ons hoef je dus niet te overtuigen van de maatschappelijke en economische meerwaarde van het activeren van mensen. Integendeel, het aantal langdurig werklozen die toegang zouden kunnen krijgen in sociale economie ondernemingen is vele malen groter dan de groep die er vandaag aan de slag is. En neen, verplichte gemeenschapsdienst is geen oplossing.

Als Vlaanderen mensen wil laten bijdragen aan de samenleving onder het motto ‘voor wat hoort wat’ creëer dan volwaardige kansen. Enkel door middel van waardevol en betaald werk kunnen mensen opnieuw integreren in de samenleving. 64 uur straten vegen of in het vaccinatiecentrum bijspringen helpt dan misschien wel ons allemaal, maar niet de werkzoekende. Het ‘competentieversterkend’ effect is in de marge, de vrijwillige ‘goesting’ om echt te werken groeit geenszins.

Waarom dit soort dwangmaatregelen initiëren en financieren als er goeie en bestaande maatregelen bestaan zoals de sociale economie ondernemingen die aangepaste (en goedkopere!) jobs kunnen creëren?

Investeer in echt werk

Dus beste overheden, investeer in écht werk. Het zijn investeringen met een hoog rendement, blijkt ook uit de HIVA-studie: investeren in langdurig werklozen brengt de maatschappij jaarlijks driemaal zoveel op (DM 15/12/21). We hebben er allemaal baat bij, en de werkzoekende in de eerste plaats.

Andere nieuwsartikels

1.000 extra jobs in de sociale economie redden mee het klimaat

Geplaatst op 10 november
1000 extra jobs en een focus op hergebruik in het klimaatplan. Dat kunnen we alleen toejuichen! De Kringwinkels, Foodsavers, fietspunten hebben al jaren hergebruik van goederen, materialen en producten als core-business. Dankzij sterk (cijfer)werk van onze beleidscollega's krijgen we nu extra handen voor meer hergebruik.

Wij zoeken: echt iedereen

Geplaatst op 20 februari
In de sociale economie staan 100.000 handen klaar om te helpen. Dankzij hen wordt jaarlijks 35.000 ton spullen hergebruikt, kan het onkruid zonder herbicide worden bestreden, zijn er fietspunten aan de grote stations, ... Wij vragen een verdubbeling van de bestaande 50.000 arbeidsplaatsen. Het kost eigenlijk niets: want elke persoon die aan de slag gaat in de sociale economie betekent een persoon minder die een toelage krijgt.