Spotlights on! Michiel – Werkbegeleider natuuronderhoud

Iedereen kent Natuurpunt als dé vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud van de natuur in Vlaanderen. Slechts weinigen weten dat Natuurpunt veel meer is dan een vrijwilligersorganisatie alleen. Elke dag opnieuw zetten meer dan 150 gedreven werknemers in de sociale economie en hun begeleiders zich in om zorg te dragen voor onze natuur.
Terug naar het overzicht

Wij trekken een dagje mee het veld in met Michiel, een werkbegeleider bij Natuurpunt Molenstede.

Michiel: Elke dag vertrekken we met een ploegje van 5 à 6 mensen op uit om de taken van de dag uit te voeren. Op het ritme van de seizoenen variëren ook onze taken. Nu is dat vooral maaien en afvoeren van dat maaisel van weides en trilvenen. In de winter is dat bosbeheer door bijvoorbeeld uitdunnen en het bijhorende zaagwerk dat daar bij komt kijken. Of ook het plaatsen van de raster voor de koeien die we hier laten grazen.

Ik koos in de eerste plaats voor deze job omdat ik veel voldoening haal uit het begeleiden van mensen. De liefde voor de natuur die er voor mij is bijgekomen, maakt dat het echt een droom job is geworden.

De mensen waar wij mee werken, hebben allemaal hun eigen achtergrond en redenen waarom zij binnen de sociale tewerkstelling bij Natuurpunt aan de slag zijn. Mensen die ergens anders niet aangenomen worden omwille van een verleden met verslaving of psychosociale problematiek, of door andere redenen langdurig werkloos zijn, dat zijn de mensen die wij hier wel de nodige kansen willen geven. Ik denk ook dat onze meerwaarde er in ligt dat onze mensen heel veel kansen krijgen op werkvlak, maar ook in hun privéleven. We proberen samen met hen problemen op te lossen die ze soms al jaren uitstellen. Zo willen we samen hun leven terug op de rails te krijgen.

Er werkt hier iemand nu twee jaar à twee jaar en een half. ’t Is hier zijn eerste job en die man is 36 of 37 jaar. Hij is altijd dakloos geweest, drugsverleden,… Da’s moeilijk om uit te leggen maar… als ik zie hoe hij hier twee jaar geleden is binnen gekomen en waar hij nu staat op twee jaar, dat is een andere mens hé.

Onder een brandende nazomerzon werken de mannen zich in het zweet om al dat maaisel manueel af te voeren. Ook Michiel ontsnapt niet aan de zware labeur. Is dat dagelijkse kost?

Michiel lacht: Ja, ik heb snel gemerkt hoe belangrijk het is om zelf hard mee te werken op het veld. Het is een belangrijk onderdeel van mijn job om de arbeiders te motiveren. Doordat je als begeleider actief meewerkt, zie je bij hen ook de motivatie en de goesting stijgen. Als we hen alleen het terrein in zouden sturen, zou de dag veel minder productief verlopen. Ze hebben die begeleiding echt wel nodig. De meeste arbeiders die bij ons beginnen, hebben eigenlijk enkel de juiste motivatie nodig om een job tot een goed einde te kunnen brengen.

Andere verhalen